Halloween Vlassenbroek

Halloween Vlassenbroek - Dentermonde

Op 31 oktober wordt Vlassenbroek terug een griezeldorp

Ooit al eens in het pikkedonker gewandeld op de Scheldedijk, in de bossen en polders van Vlassenbroek ? Het gekraak van takken, gehuil van wolven, het gejank van katten, het geheimzinnige licht van de volle maan …Niemand weet exact wat er in de nacht van Halloween kan gebeuren.

Duivelse creaturen die rondzwerven, op zoek naar … . Een geheimzinnige tunnel waar allerlei gedrochten zich kunnen verbergen. Een enorme spin die langzaam nader kruipt. Een ijzige wind langs je benen. Dansende vlammen van tuinkaarsen verlichten de weg, de weg naar … Krijsende heksen slingeren de gruwelijkste vloeken naar argeloze wandelaars.

Kortom, de 7° Halloweentocht van Chiro Ommekaar is er terug.
Pampers zijn geen overbodige luxe.

Ondanks de crisis blijft de deelnameprijs ongewijzigd op € 4,00.
Voorrang wordt gegeven aan deelnemers met kinderen.

Be there if you dare