Over Halloween.nl

Halloween.nl is een initiatief van een aantal personen welke het Halloween evenement een warm hart toedragen. En daarbij met veel plezier terug kijken naar de evenementen zoals deze al geweest zijn.

De grootste halloween-evenementen vinden in europa plaats in pretparken, vandaar ook dat er veel dingen uit pretparken op deze site komen te staan., natuurljik besteden wij ook gaag aandacht aan andere halloween gerelateerde zaken en evenementen.

Op dit moment zijn we achter de schermen erg hard bezig om alle gegevens van het Halloween seizoen 2013 op de site te krijgen, er zullen dus van tijd tot tijd updates en gegevens bij komen. Het is dus zeker de moeite waard om eens terug te komen op deze site.

De makers van deze website zijn te bereiken op het e-mailadres.

haunt (at) halloween (dot) nl

Tevens zijn de makers van Halloween.nl telefonisch bereikbaar op het nummer +31 (0) 6 34 667 666.